inż. Andrzej Ogonowski - Dyrektor Centrum Morskich Technologii Militarnych

mgr inż. Iwona Małecka - Zastępca Dyrektora Centrum Morskich Technologii Militarnych

prof. dr hab. inż. Roman Salamon, prof. zw. PG - Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centrum Morskich Technologii Militarnych

dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG - Kierownik Zespołu Hydroakustyki

dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG - Kierownik Zespołu Techniki Głębinowej