prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Rektor Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański - Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. umiędzynarodowienia i innowacji

mgr inż. Iwona Małecka - Zastępca Dyrektora Centrum Morskich Technologii Militarnych

dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. uczelni - Kierownik Zespołu Hydroakustyki, Przewodniczący Rady Konsultacyjnej Centrum Morskich Technologii Militarnych

dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. uczelni - Kierownik Zespołu Techniki Głębinowej