Politechnika Gdańska
Centrum Morskich Technologii Militarnych

ul. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

tel. +48 58 348 60 60 , +48 58 348 61 72
faks +48 58 347 27 90
e-mail: cmtm@pg.edu.pl

NIP: 584-020-35-93
REGON: 000001620

Konto bankowe:

Santander Bank Polska S.A.
41 1090 1098 0000 0000 0901 5569

mgr Tomasz Kępa
Specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51
(58) 347 20 55
mgr inż. Iwona Małecka
Starszy specjalista - zastępca dyrektora
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
(58) 348 61 72
inż. Andrzej Ogonowski
Główny specjalista-Dyrektor Centrum
601 271 788, (58) 347 15 49, (58) 347 14 49, 604-973-358
mgr inż. Paweł Zariczny
Starszy specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
(58) 348 60 60