MAG-10 to system magnetometryczny do wykrywania okrętó podwodnych. Stanowi podsystem systemu rozpoznania morskiego SRM-800 na smaolotach PZL M28 BRYZA IR BIS.