Zakres działalności Centrum obejmuje:

- demagnetyzację okrętów,
- poligony pomiarowe pól fizycznych,
- wykrywanie obiektów podwodnych,
- magnetometry,
- aparaturę medyczną i chemiczną,
- systemy hydroakustyczne aktywne i pasywne,
- detekcję i estymację parametrów sygnałów,
- filtrację przestrzennę,
- przetworniki i anteny hydroakustyczne,
- propagację sygnałów akustycznych w morzu,
- akustykę teoretyczną,
- szerokopasmowe sygnały i pola akustyczne,
- metody zobrazowania sygnałów hydroakustycznych,
- układy nieliniowe,
- pojazdy głębinowe,
- systemy ochrony katodowej.