Zakres działalności Centrum obejmuje:

- demagnetyzację okrętów
- poligony pomiarowe
- wykrywanie obiektów podwodnych
- magnetometry
- aparaturę medyczną i chemiczną
- systemy hydroakustyczne aktywne i pasywne
- detekcję i estymację parametrów sygnałów
- filtrację przestrzenna
- przetworniki i anteny hydroakustyczne
- propagację sygnałów akustycznych w morzu
- akustykę teoretyczna
- szerokopasmowe sygnały i pola akustyczne
- metody zobrazowania sygnałów hydroakustycznych
- układy nieliniowe
- pojazdy głębinowe
- systemy ochrony katodowej