Wieloczujnikowy poligon pomiarowy pól fizycznych P3 znajduje się na Zatoce Gdańskiej

Pomiar następujących pól fizycznych okrętów o zanurzeniu 5 m i długości do 120 m na głębokości 20 m w kierunkach N –S i S –W:

  • Magnetycznego stałego i zmiennego
  • Hydroakustycznego
  • Elektrycznego

Odczyt mierzonych parametrów i testowanie czujników za pomocą techniki cyfrowej poprzez tęcze światłowodowe.

Poligon wyposażony jest w pławy wyznaczające obszar poligonu i pławy kierunkowe.

Konstrukcja poligonu umożliwia w stosunkowo łatwy sposób jego naprawę i konserwację.