mgr inż. Andrzej Białoń
Specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr Tomasz Kępa
Starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51
(58) 347 20 55
mgr inż. Kazimierz Kornacki
Główny specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-54
(58) 347 26 27
mgr inż. Iwona Małecka
Starszy specjalista - zastępca dyrektora
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
(58) 348 61 72
inż. Andrzej Ogonowski
Główny specjalista-Dyrektor Centrum
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 55
(58) 347 15 49, (58) 347 14 49, 604-973-358
inż. Bolesław Potrac
Specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr inż. Paweł Zariczny
Starszy specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
(58) 348 60 60