mgr inż. Andrzej Białoń
Specjalista inżynieryjno-techniczny
mgr Michał Folega
Radca prawny
inż. Maciej Gralewski
Referent techniczny
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-48
(58)347 20 86
mgr Tomasz Kępa
Specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-51
(58) 347 20 55
mgr inż. Kazimierz Kornacki
Główny specjalista
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-54
(58) 347 26 27
inż. Magdalena Lala
Referent techniczny (technik)
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-53
792516721
mgr inż. Iwona Małecka
Starszy specjalista - zastępca dyrektora
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
(58) 348 61 72
inż. Bolesław Potrac
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-50
(58) 347 18 75
inż. Monika Ruszkowska
Referent techniczny
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-47
(58) 347 12 57
mgr Edyta Seklecka
Radca prawny
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-45
601963833
Paweł Wrzesiński
Referent techniczny (technik)
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-50
(58) 347 18 75
mgr inż. Paweł Zariczny
p.o. Dyrektora
Pawilon Wydz. Elektrotechniki i Automatyki, EM-55
(58) 348 60 60