SSPD to system sterowania procesem demagnetyzacji.

     

Na okrętach SD-11 i SD-13 wykonano automatyczny system sterowania procesem demagnetyzacji, sterowanie systemów zasilających przetwornicą maszynową, systemy pomiarowe pola magnetycznego oraz zmodyfikowano urządzenie do pomiaru pól elektrycznych okrętów t. ZPE-98