Badania eksperymentalne systemu magnetometrycznego do wykrywania obiektów podwodnych

Centrum Morskich Technologii Militarnych we współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki realizuje projekt badawczo-rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pt. "Demonstrator Technologii systemu do wykrywania obiektów podwodnych z platform powietrznych poprzez zastosowanie układu różnicowego w metodzie magnetometrycznej."

Badania eksperymentalne demonstratora zostały zakończone w czerwcu 2017 r.

Czytaj więcej:

https://eia.pg.edu.pl/aktualnosci/