Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej naprawi magnetometr wieloczujnikowy t. MS-83 w Gdyni

Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej, jako jedyne, złożyło ofertę w postępowaniu, ogłoszonym przez Komendę Portu Wojennego Gdynia na Naprawę stacjonarnego magnetometru wieloczujnikowego typu MS-83.

Umowa na realizację prac została podpisana w dniu 03.09.2020 r. Termin realizacji prac to listopad 2021 r.

Czytaj więcej:

http://zbiam.pl/naprawa-magnetometru-ms-83-z-magneto-w-tle/