Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej wśród chętnych na nowy okręt Marynarki Wojennej

Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej bierze udział w dialogu technicznym, dotyczącym zadania "Demagnetyzacja oraz pomiar pól fizycznych okrętów", ogłoszonym w maju br. przez Inspektorat Uzbrojenia. 

Zadaniem pływającej stacji demagnetyzacji kr. MAGNETO będzie demagnetyzacja innych okrętów, czyli sprowadzanie ich pól magnetycznych do minimalnego poziomu.

Czytaj więcej:

https://www.defence24.pl/szesciu-chetnych-na-nowy-okret-marynarki-wojennej

http://zbiam.pl/szesciu-chetnych-do-magneto/