Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej wśród chętnych na realizację pracy rozwojowej - Zapalanik do min morskich pk. Elektron

Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację pracy rozwojowej - Zapalnik do min morskich pk. Elektron, ogłoszonym w marcu br. przez Inspektorat Uzbrojenia. 

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie w wyniku pracy rozwojowej dokumentacji technicznej do prouckji seryjnej (DTPS) wraz z partią prototypową na potrzeby badań kwalifikacyjnych "Zapalnika do min morskich pk. Elektron, stanowiącego zamiennik zapalnika bojowego WKM-90.

Czytaj więcej:

http://zbiam.pl/elektron-a-sprawa-polska/