Centrum Morskich Technologii Militarnych zrealizuje usługę zin­te­gro­wa­nego wspar­cia tech­nicz­nego dla pojazdu pod­wod­nego Morświn, sys­temu Głuptak oraz ochra­nia­czy pępo­winy

W postępowaniu ogłoszonym przez 1 Regionalną Bazę Logistyczną w Wałczu na usługę zin­te­gro­wa­nego wspar­cia tech­nicz­nego dla pojazdu pod­wod­nego Morświn, sys­temu Głuptak oraz ochra­nia­czy pępo­winy jedyną ofertę złożyło Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.

Umowa na realizację ww. usługi została podpisana w dniu 13.11.2018 r.

Czytaj więcej:

https://portalstoczniowy.pl/wiadomosci/morswin-i-gluptak-serwis-przeciwminowej-pary-z-politechniki-gdanskiej/

http://zbiam.pl/politechnika-gdanska-zajmie-sie-serwisem-morswina-i-gluptaka/