OPM Ukwiał i jego nowe możliwości

W październiku br. pracownicy Politechniki Gdańskiej zaprezentowali przedstawicielom 8. FOW mozliwości wykorzystania OPM Ukwiał na trałowcach proj. 207P.

Czytaj więcej:

https://oio.pg.edu.pl/news/-/asset_publisher/ktbCAMUtV2uE/content/pokaz-mozliwosci-opm-ukwial

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/32646?t=Ukwialy-na-tralowcach