BSDO - Brzegowa Stacja Demagnetyzacji Okrętów  w Porcie Wojennym Gdynia

POLIGON P3 - poligon pomiarowy pól fizycznych nr 3 na Zatoce Gdańskiej

M-01 i ED-91 - poligon pomiarowy pól fizycznych na Zatoce Gdańskiej

OUD - Okrętowe urządzenie demagnetyzacyjne okrętu

PŁAWA KIERUNKOWA - urządzenie nawigacyjno-sygnalizacyjne do oznakowania akwenu poligonu pomiarowego

SSPD - system sterowania procesem demagnetyzacji

MNISZKA - system magnetometryczny przeznaczony do poszukiwania i rozpoznawania obiektów podwodnych

MAG-10 - system magnetometryczny przeznaczony do wykrywania okrętów podwodnych 

TM-05 - magnetometr przenośny do pomiaru pola magnetycznego okrętu

SDSM  - stacja diagnostyczna systemów magnetycznych