OKRĘTOWE URZĄDZENIE DEMAGNETYZACYJNE OKRĘTU (OUD) przeznaczone jest do kompensowania namagnesowania indukowanego i trwałego okrętu poprzez wytworzenie sygnałów sterujących przetwornicami zasilającymi uzwojenia kompensacyjne. Urządzenie umożliwia niezależną regulację prądów uzwojeniach kompensacyjnych okrętu.

Na okrętach MW znajdują się okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne, zaprojektowane  i wykonane przez specjalistów Politechniki Gdańskiej:

  • typu AUD IV na okręcie nb. 251,
  • typu AUD 2000 na okrętach nb. 262, 263, 421, 422, 423, 511, 621, 623, 624,
  • typu AUD na okrętach nb. 281, 282, SD-11, SD-13,
  • typu AUD-2 na okrętach nb. 821, 822, 823, 824, 825,
  • typu EKD-207 na okrętach nb. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646.

W latach 2009-2016 przeprowadzono modyfikacje okrętowego urządzenia demagnetyzacji okrętu (OUD):

  • do EKD-207M na 14 okrętach typu 207 (nb. 631, 633-640, 642-646),
  • do AUD-2M na 4 okrętach typu 767 (nb. 821-824),
  • do AUD2000 na okręcie typu 874 nb. 265.

Zespół Obrony Biernej Okrętu CMTM jest dostawcą systemu UD na okręcie projektu 621 kr. „Ślązak” nb. 241.