Magnetometryczny podsystem „MNISZKA" jest urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do wykrywania i lokalizacji podwodnych obiektów ferromagnetycznych ze śmigłowców, wchodzący w skład zintegrowanego systemu KRYL – lot. Zmodernizowany system zainstalowano na 6 śmigłowcach ZOP Mi-14PŁ Marynarki Wojennej RP.