Centrum w zakresie swojej działalności korzysta z zasobów personalnych i sprzętowych wydziałów Politechniki Gdańskiej, które posiadają odpowiednio do tego celu przygotowane zespoły:

  • Zespół Obrony Biernej Okrętu - tworzą pracownicy Ośrodka Doświadczalnego Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG,
  • Zespół Hydroakustyki - tworzą pracownicy Katedry Systemów Sonarowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG,
  • Zespół Techniki Głębinowej - tworzą pracownicy Zakładu Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG,
  • Zespół Ochrony Antykorozyjnej - tworzą pracownicy Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego PG.