Centrum w zakresie swojej działalności korzysta z zasobów personalnych i sprzętowych wydziałów Politechniki Gdańskiej, które posiadają odpowiednio do tego celu przygotowane zespoły: